O projektu

Kompleks se nalazi na jednoj od najatraktivnijh lokacija na Novom Beogradu – na uglu ulice Omladinskih brigada i trase unutrašnjeg magistralnog prstena.
Lokaciju odlikuju i dobro razvijena saobraćajna infrastruktura i mreža javnog saobraćaja, što omogućava brz i nesmetan pristup svim delovima grada.
U neposrednoj blizini kompleksa nalazi se veliki broj trgovinsko-uslužnih centara, što doprinosi sveukupnom kvalitetu života.

Primenjene tehnologije

Višenamenski kompleks u bloku 65 je prvi projekat na Balkanu u kojem će se, u saradnji sa kompanijom BEXEL, od idejnog rešenja do uspešne realizacije primenjivati najsavremenija kompjuterska tehnologija virtuelnog projektovanja i izgradnje (VDC).
VDC tehnologija podrazumeva izradu detaljnog, virtuelnog 4D modela projekta, koji inženjerima omogućava da čitav kompleks objekata sagledaju kako u prostornom, tako i u vremenskom smislu – tokom celog životnog ciklusa. Na osnovu kompjuterskog modela moguće je formirati detaljan dinamički plan izgradnje, obezbediti optimalno korišćenje mehanizacije i radne snage i postići visok nivo energetske efikasnosti objekata.
Preliminarne kompjuterske simulacije celokupnog procesa izgradnje i primena brojnih optimizacionih metoda garantuje visok kvalitet izrade i poštovanje ugovorenih rokova.

Kula

U skladu sa arhitektonskim rešenjem, na samom uglu ulice Omladinskih brigada i trase unutrašnjeg magistralnog prstena, predviđena je izgradnja jednog od najsavremenijih i najviših objekata u Beogradu i na Balkanu, specifične i prepoznatljive forme. U sklopu kule, kao tri nezavisne organizacione celine, planirani su hotelsko-poslovni prostor A kategorije i apartmani servisirani po standardima međunarodnih hotelskih operatera.

Tekst i video preuzet sa sajta West 65.