Opremanje enterijera, kao i adaptacija i renoviranje stanova i poslovnog prostora obuhvata mnogo radova, i samim tim pojaviće se i građevinskog otpada ili šuta.

Uslugu odvoženja šuta obavljamo nakon svakog završenog posla. U zavisnosti od količine, lokacije i samog sastava šuta ili smeća u mogućnosti smo da odvozemo šut mašinski, da ga utovarimo sa bagerom ili kranom ili ako su manje količine u pitanju taj deo posla radnici obavljaju ručno.