Građevinski Centar Manojlović d.o.o. dugi niz godina radi i usavršava se na više polja u oblasti građevine. Višegodišnje iskustvo, stručnost, praćenje i primena novih tehnologija omogućava nam da brzo i kvalitetno izvršimo postavljene zadatke. Naši počeci datiraju još od 2000. godine kada se građevinski centar Manojlović prvi put pojavljuje kao pravni subjekt. Iz godine u godinu smo sazrevali i širili delatnosti, zato danas možemo da pružimo veliki broj usluga i proizvoda iz oblasti marketinga i završnih radova u građevini.

Stručni investicioni nadzor gradjevinskog centra Manojlović obuhvata sve faze realizacije od ideje do tehničkog prijema i upotrebne dozvole objekta. Takvim zahtevima može udovoljiti interdisciplinarni stručni tim sa potpunom kontrolom i nadzorom vrlo različitih aktivnosti koje prate realizaciju kvalitetno odabranog izvođača radova.

Posedujemo sve potrebne licence za projektovanje i izvodjenje radova u visokogradnji. Za nas, iskrenost je jedina politika i nastojimo da završimo sve projekte sa integritetom, ne samo sa našim klijentima, već i sa našim dobavljačima i izvođačima radova. Građevinski Centar Manojlović - upošljava uglavnom mlađi kadar od koga izdvaja dva dipl.Ing.Arh i jednog dipl.Gradj.Ing. Naš moto je da investitoru pružimo sve potrebne informacije u vezi izgradnje objekta od pribavljanja papira pa do upotrebne dozvole, da budemo vodič za gradnju za sve potencijalne investitore.