O projektu

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova TENT A

EPS i kompanija Micubiši Hitači pauer sistem potpisali su u septembru (2017) u Vladi Srbije sporazum za izgradnju postrojenja za odsumporavanje, odnosno višestruko smanjenje prisustva sumpor-dioksida u TENT-u A. Projekat se realizuje u okviru sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Japana, na osnovu kojeg je između EPS-a i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA potpisan Sporazum o zajmu za finansiranje projekta. Japanska tehnologija koja će biti instalirana na TENT-u u Obrenovcu ne samo da će obezbediti čistiji vazduh, već će ovo postrojenje od otpada proizvoditi gips, pogodan za visokogradnju i niskogradnju.

Apsorberi i postrojenje za pripremu krečnjaka i proizvodnju gipsa

Sistem za odsumporavanje dimnih gasova na TENT-u A gradiće se na četiri bloka (A3-A6) koji kao gorivo koriste kolubarski lignit. Pored dva apsorbera sa dimnjacima (po jedan za dva bloka), u sastav ovog postrojenja ulaze i postrojenje za pripremu krečnjaka i proizvodnju gipsa i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nastalih procesom odsumporavanja, koje je već izgrađeno. Visina svakog apsorbera biće 34 metra, a zajedno sa velikim dimnjakom na vrhu 140 metara sa osnovom od 24 metra u prečniku. Apsorberi su najveći u ovom delu Evrope i kroz jedan može da prođe četiri miliona kubnih metara dimnog gasa na sat. Kad postrojenje za odsumporavanje počne sa radom, postojeći dimnjaci u termoelektrani više neće biti u stalnoj upotrebi, ostaće u rezervi, a koristiće se samo u slučaju ispada i u startu bloka, što će tek biti precizirano.

Postupak proizvodnje gipsa

Na sva četiri bloka primeniće se tehnologija odsumporavanja vlažnim postupkom, uz korišćenje krečnjaka kao reagensa. Samleveni krečnjak, pomešan sa vodom da bi se dobila emulzija, cevovodima će se ubacivati u apsorber. Tu će se emulzija, pomoću prskalica, sitnim kapljicama ubacivati u dimni gas. Krečnjačka emulzija izdvaja sumpor iz dimnog gasa koji odozdo ulazi u apsorber i pravi gips koji pada naniže u vodu. On ima dva puta: ili će ići u postrojenje za proizvodnju gipsa, gde će, posle sušenja, tako čist i po evropskom standardu kvaliteta biti spreman za prodaju, ili će se pomešan sa vodom i pepelom odlagati na deponiju pepela. Procena je da bi produkcija gipsa bila oko 500-600 tona dnevno po apsorberu, što je oko 25 tona na sat. Zahvaljujući ovom projektu, emisije sumpor-dioksida biće smanjene devet puta, sa oko 74.000 tona na 7.800 tona godišnje, odnosno, ispod 20 miligrama sumpor-dioksida po metru kubnom.

Tekst preuzet sa sajta gradnja.rs i portala politika.rs

Video preuzet sa YouTube kanala Radio televizije MAG, Obrenovac