O projektu

Tunel i vijadukt „Čortanovci“

Modernizacija i izgradnja dvokolosečne otvorene pruge Stara Pazova – Novi Sad (40,4 kilometra), uključujući i izgradnju tunela i vijadukta „Čortanovci“, deo su projekta izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte. Ove radove izvodi ruska kompanija RŽD Internešnl, a projekat se finansira iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica. Tunel i vijadukt „Čortanovci“, koji se nalaze na pruzi Stara Pazova – Novi Sad, jedno su od najvećih investicionih i infrastrukturnih gradilišta u ovom delu Evrope. Grade se dve tunelske cevi, svaka sa po jednim kolosekom, dužine od po 1,2 kilometra. Vijadukt će biti dužine 2,9 kilometra i nosiće ga 59 stubova, od kojih će najviši biti 28 metara.

Izgradnja vijadukta i tunela

Vijadukt je lociran neposredno uz desnu obalu Dunava i sastoji se iz dve konstrukcije. Početak vijadukta vezan je galerijom za izlaz iz tunela. Ostala konstrukcija podeljena je na pet segmenata. Do sada su završeni radovi na izgradnji temelja svih 59 stubova koji će nositi vijadukt. U potpunosti je izgrađeno 56 stubova, a na preostala tri stubna mesta izgradnja stubova je u završnoj fazi. Pored izgradnje stubova, izvode se i radovi na izgradnji glavnih nosača konstrukcije vijadukta.
Kompleks u Čortanovcima se sastoji od tunela sa dve tunelske cevi ukupne dužine 2.240 metara (1150 m i 1090 m), kao i dve konstrukcije vijadukta ukupne dužine 5.931 metara (2936 m i 2995 m). Ukupna vrednost rekonstrukcije pruge na potezu Stara Pazova-Novi Sad iznosi USD 585 miliona, od čega je samo vrednost kompleksa u Čortanovcima USD 337,6 miliona.

Trasa pruge Stara Pazova-Novi Sad

Kao i kod autoputeva u drumskom saobraćaju, brze pruge su potpuno nezavisni koridori, bez ukrštanja sa drugim vidovima saobraćaja, minimalnim usponima i širokim radijusima krivina. Zbog toga, pored kompleksa u Čortanovcima, na trasi deonice Stara Pazova-Novi Sad mora da se izgradi još dva manja vijadukta i dve galerije, devet podvožnjaka, dva nadvožnjaka, četiri mosta, tri pešačko-biciklistička pothodnika i četiri stanična pothodnika. Trasa pruge Stara Pazova-Novi Sad je ukupne dužine od 40,44 km. Dužina trase pruge bez mostova i tunela iznosi 34,16 km, odnosno dužina mostova i tunela iznosi 5,80 km ili 17 % trase. Do sada je na otvorenoj trasi pruge postavljeno oko 14 kilometara nove pruge (od 36-50 km), a dvokolosečna pruga projektovana je sa tehničkim parametrima za sledeće brzine: 200 km/h na delu Stara Pazova-Karlovački Vinogradi, 160 km/h na delu Karlovački Vinogradi – Petrovaradin i 100 km/h na delu Petrovaradin-Novi Sad.

Tekst preuzet sa sajta Infrastruktura Železnice Srbije i Beobuild.rs

Video preuzet sa sajta Beobuild.rs