O projektu

Reparacija krova

U okviru Gerontološkog centra Beograd, posluje Dom Bežanijska kosa koji ima blizu 600 mesta za korisnike, što ga čini najvećim u zemlji i jednog od najvećih u Evropi. Ustanova je građena po najsavremenijim građevinskim rešenjima i u njoj je zaposlen stručan kadar, koji svojom pažnjom i poštovanjem prema korisnicima stvara atmosferu slobodnog i solidarnog zajedničkog života. Sastoji se od pet stambenih objekata, podeljenih u tri bloka A, B i C koji su međusobno povezani pasarelama.

Gerontološki centar Bežanija nas je unajmio zbog potrebe reparacije i saniranja krova, postavljanja novih greda, postavljanja krovne termo izolacije i zamene dotrajalog crepa.

Project Image

Project Image

Project Image